Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

2015 Yılı Cirosu 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Mükellefler 2017 Yılında E-Defter ve E-Fatura Kapsamında

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lu VUK Tebliği ile 2014 ve izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ilgili yıllara ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-defter ve e-fatura kapsamında olacağı açıklanmıştı.

Buna göre, 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak 01.01.2017 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura kapsamında olacak.

Dolayısıyla, bu kapsamda olan mükelleflerin 31.12.2016 tarihine kadar gerekli başvuru ve hazırlıklarını yapması gerektiğini hatırlatırız.